tirsdag 24. februar 2009

Happily Never After


Nynorsk lyrics – Happily never after

Eg trur ikkje eg vil dette lenger
Imens ho slenger ringen på bakken
Seier ho til seg sjølv du har gått frå meg før
Denne gongen skal du vere borte det er sikkert

Og han ropte noe imens
Ho dro kofferten sin ned banen
Til oppkjørselen
Ho hadde aldri gått så langt

Normalt ville dette ha vori den tida hvor ho
Hadde latt han snakke henne ut frå å dra frå han
Men denne gangen utan å gråte
Imens ho kom seg inn i bilen, sa ho

Ikkje, noe lykkelig noen sinne etter
Det går berre ikkje for meg, fordi endeleg
Forstår eg at eg fortjener betre etter alt
Eg kommer ikkje til å la ei anna tåre trille

Imens ho kjører av sted begynner ho å smile
Ho innser ho ikkje har gjort det på ei stund
Utan mål kjørte hun fleir mil
Lurer på kvifor ho var i ei slik nekting

Ho ler av den måten han ropte noe imens
Ho drog kofferten sin ned oppkjørselen
Til banen
Ho hadde aldri gått så langt

Normalt ville dette vore den tida ho
Lar han snakke henne ut frå å reise frå han
Men denne gangen utan å gråte
Imens ho kom seg inn i bilen, sa ho

Ikkje, noe lykkelig noen sinne etter
Det berre går ikkje for meg, fordi endeleg
Forstår eg at eg fortjenar betre etter alt
Eg kommer ikkje til å la en annen tåre trille

Eg er ferdig, eg er ferdig, sa, eg er så ferdig
Så ferdig, eg er så ferdig
Eg er løslatt, eg er løslatt, sa, eg er så løslatt
Eg er så løslatt, eg er så løslatt

Ho innånda luft ho aldri hadde pusta før
Lufta innehålt ikkje noe drama lenger, fordi ho sa

Ikkje, noe lykkelig noen sinne etter
Det berre går ikkje for meg fordi endeleg
Forstår eg at eg fortjenar betre etter alt
Eg kommer ikkje til å la en annen tåre trille

Ikkje, noe lykkelig noen sinne etter
Det berre går ikkje for meg, fordi endelig
Forstår eg at eg fortjener betre etter alt
Eg kommer ikkje til å la en annen tåre trille

En annen tåre trille
Eg kommer aldri til, nei, eg kommer aldri til å la
Nei, eg kommer ikkje til å la en annen tåre trille


Slik går teksten på engelsk:

I don't think I want this anymore
As she drops the ring to the floor
She says to herself: 'You've left before'
This time you will stay gone, that's for sure

And he shattered something else
To drag her suitcase down the path,
To the driveway.
She had never gone that far.

Normally this would be the time
That she would let him talk her out of leaving,
But this time, without crying,
As she got into her car, she said,

No happily never after,
That just ain't for me, because finally
I know I deserve better after all,
I'll never let another teardrop fall.

As she drove away she starts to smile,
Realized she hadn't for a while.
No destination, she drove for miles
Wondering why she stayed in such denial.

She was laughing about the way he shattered something else
To drag her suitcase down the path,
To the driveway.
She had never gone that far

Normally this would be, the time that she
Would let him talk her out of leaving,
But this time, without crying,
As she got into her car, she said,

No happily never after,
That just ain't for me, because finally
I know I deserve better after all,
I'll never let another tear drop fall.

I'm done, I'm done, said I'm so done
I'm free, I'm free, so free
Free to feel the way I feel, yeah.

She inhales a breath she'd never breathed before
Don't want no drama no more.

No happily never after,
That just ain't for me,
I know I deserve better after all,
I'll never let another teardrop fall.

No happily never after,
That just ain't for me,
I know I deserve better after all,
I'll never let another teardrop fall.

No happily never after,
That just ain't for me,
I know I deserve better after all,
I'll never let another teardrop fall.

mandag 2. februar 2009

En oppvask

En oppvask

Kjære "Dewi" (26.01). Så forferdelig du har det. Har du noen gang tenkt over at foreldrene dine også muligens har jobbet en hel dag, og mest sannsynlig med noe litt mer krevende enn skole? Jeg kan ikke tenke meg at skoledagen din er så hard at du ikke klarer å hjelpe til litt hjemme. Synes ikke akkurat arbeidsoppgavene dine var de verste heller. Rydde ut av oppvaskmaskinen? ser du for deg et fattig barn, for eksempel i Afrika klage over noe sånt? ikke at de har en oppvaskmaskin, da, de vasker sikkert opp for hånd..

Mitt svar:

Nei, jeg ser ikke for meg et fattig barn i Afrika klage over slike oppgaver, dette er fordi de er oppdratt på en helt annen måte, og ofte kanskje uten foreldre. Barn i Afrika har ikke noe valg så de må gjøre sine oppgaver rett og slett for å overleve. Så å syte på at en kanskje må rydde ut av oppvaskmaskinen er håpløst, det sier litt om hvor godt vi har det her i Norge, og dessverre er det ikke alle som har det like godt som oss....